• Latihan 1

  Baca minor dan mayor kedua.

 • Latihan 2

  Baca minor dan mayor kedua dengan aksidental.

 • Latihan 3

  Tulis minor dan mayor kedua dengan aksidental.

 • Latihan 4

  Baca minor dan mayor ketiga.

 • Latihan 5

  Baca minor dan mayor ketiga dengan aksidental.

 • Latihan 6

  Tulis minor dan mayor ketiga dengan aksidental.