Musikövningar

Toner

Utveckla din förmåga att läsa, skriva och spela toner. Börja här.

Toner

Rytmer

Utveckla din förmåga att läsa, skriva och spela rytmer. Börja här.

Rytmer

Intervall

Utveckla din förmåga att känna igen, skriva och spela intervall. Börja här.

Intervall

Ackord

Utveckla din förmåga att känna igen, skriva och spela ackord. Börja här.

Ackord

Skalor

Utveckla din förmåga att känna igen, skriva och spela skalor. Börja här.

Skalor

Tonarter

Utveckla din förmåga att känna igen och skriva tonarter. Börja här.

Tonarter

Instrument

Utveckla din förmåga att känna igen musikinstrument. Börja här.

Instrument

Genrer

Utveckla din förmåga att känna igen musikstilar (genrer). Börja här.

Genrer