Музикални упражнения

Ноти

Подобрете способността си да четете, пишете и свирите ноти. Започнете.

Ноти

Интервали

Подобрете способността си да определяте, пишете и възпроизвеждате интервали. Започнете.

Интервали

Акорди

Подобрете способността си да идентифицирате, пишете и свирите акорди. Започнете.

Акорди

Гами

Подобрете способността си да идентифицирате, пишете и свирите гами. Започнете.

Гами

Тоналности

Подобрете способността си да идентифицирате и пишете музикални ключове. Започнете.

Тоналности

Инструменти

Подобрете способността си да идентифицирате музикални инструменти. Започнете.

Инструменти

Приятели

Вижте напредъка, който са постигнали Вашите приятели. Приятели.

Приятели