Музикални упражнения

Ноти

Подобрете способността си да четете, пишете и свирите ноти. Започнете.

Ноти

Интервали

Подобрете способността си да определяте, пишете и възпроизвеждате интервали. Започнете.

Интервали

Акорди

Подобрете способността си да идентифицирате, пишете и свирите акорди. Започнете.

Акорди

Гами

Подобрете способността си да идентифицирате, пишете и свирите гами. Започнете.

Гами

Тоналности

Подобрете способността си да идентифицирате и пишете музикални ключове. Започнете.

Тоналности

Инструменти

Подобрете способността си да идентифицирате музикални инструменти. Започнете.

Инструменти

Жанрове

Подобрете способността си да разпознавате музикални жанрове. Започнете.

Жанрове

Приятели

Вижте напредъка, който са постигнали Вашите приятели. Приятели.

Приятели