• Latihan 1

  Baca kuart dan kuint dengan aksidental.

 • Latihan 2

  Baca kuint sempurna dan diminished.

 • Latihan 3

  Baca kuint sempurna dan diminished dengan aksidental.

 • Latihan 4

  Tulis kuint sempurna dan diminished dengan aksidental.

 • Latihan 5

  Temukan kuart dan kuint dengan aksidental.