• Latihan 1

    Kuint sempurna dan diminished, naik.

  • Latihan 2

    Kuint sempurna dan diminished, harmonik.

  • Latihan 3

    Kuart dan kuint, naik.