• Latihan 1

  Kuint sempurna dan diminished, naik.

 • Latihan 2

  Kuint sempurna dan diminished, turun.

 • Latihan 3

  Kuint sempurna dan diminished, harmonik.

 • Latihan 4

  Kuart dan kuint, naik.

 • Latihan 5

  Kuart dan kuint, turun.

 • Latihan 6

  Kuart dan kuint, harmonik.