• Latihan 1

  Minor dan mayor keenam, naik.

 • Latihan 2

  Minor dan mayor keenam, turun.

 • Latihan 3

  Minor dan mayor keenam, harmonik.

 • Latihan 4

  Minor dan mayor ketujuh, naik.

 • Latihan 5

  Minor dan mayor ketujuh, turun.

 • Latihan 6

  Minor dan mayor ketujuh, harmonik.

 • Latihan 7

  Sekt dan septim, naik.

 • Latihan 8

  Sekt dan septim, campuran.

 • Latihan 9

  Minor dan mayor keenam dan ketujuh, campuran.