• Latihan 1

  Minor dan mayor kesembilan, naik.

 • Latihan 2

  Minor dan mayor kesembilan, turun.

 • Latihan 3

  Minor dan mayor kesembilan, harmonik.

 • Latihan 4

  Minor dan mayor kesepuluh, naik.

 • Latihan 5

  Minor dan mayor kesepuluh, turun.

 • Latihan 6

  Minor dan mayor kesepuluh, harmonik.

 • Latihan 7

  Kesembilan dan kesepuluh, naik.

 • Latihan 8

  Kesembilan dan kesepuluh, turun.

 • Latihan 9

  Kesembilan dan kesepuluh, harmonik.