• Latihan 1

  Baca mayor dan minor hingga 1 aksidental.

 • Latihan 2

  Tulis mayor dan minor dengan 1 aksidental.

 • Latihan 3

  Baca mayor dan minor hingga 2 aksidental.

 • Latihan 4

  Temukan mayor dan minor dengan 2 aksidental.

 • Latihan 5

  Baca mayor dan minor dengan inversi.

 • Latihan 6

  Baca mayor dan minor dengan posisi terbuka.