• Вправа 1

  Ліги та крапки в новому темпі 1.

 • Вправа 2

  Ліги та крапки в новому темпі 2.

 • Вправа 3

  Ліги та крапки в розмірі 2/4.

 • Вправа 4

  Ліги та крапки в розмірі 3/4 часу. Без пауз.

 • Вправа 5

  Ліги та крапки в розмірі 3/4.

 • Вправа 6

  Ліги та крапки в розмірі 4/4. Чотири такти.