Італійські слова традиційно використовуються в нотному записі для надання вказівок щодо виконання музичного твору. Вперше використана італійськими композиторами 17-го століття, ця термінологія з тих пір поширилася на весь світ.

1. Темп

Таблиця темпових позначень. Вказана кількість ударів у хвилину (BPM) є лише загальним орієнтиром. У сучасній музиці позначка метроному, що вказує на кількість ударів у хвилину (наприклад, ♩= 120), може доповнювати або замінювати позначку темпу.

Термін Значення BPM
adagietto радше повільно, трохи швидше ніж adagio 72-76
adagio повільно 66-76
allegretto середньо швидко, трохи повільніше ніж allegro 112-120
allegrissimo дуже швидко, швидше ніж allegro 172-176
allegro швидко 120-168
allegro moderato середньо швидко, трохи повільніше ніж allegro 116-120
andante в помірному темпі, кроком 76-108
andante moderato стриманий кроковий темп, швидше ніж andante 92-112
andantino стриманий темп, трішки швидше аніж andante 80-108
grave дуже повільно 25-45
larghetto радше повільно та протяжно, трішки швидше ніж largo 60-66
larghissimo екстремально повільно, повільніше аніж largo 25 та нижче
largo широко, протяжно, дуже повільно 40-60
lento повільно 45-60
moderato помірно 108-120
prestissimo дуже швидко, швидше аніж presto 200 та вижче
presto дуже швидко 168-200
vivace швидко та жваво 140-176
vivacissimo дуже швидко та жваво, швидше аніж vivace 172-176

Зміна темпу

Перелік позначок зміни темпу. Слова, що позначають поступові зміни, можуть бути доповнені тире для позначення тривалості зміни, наприклад: "rit.  _  _  _".

Термін Скорочення Значення
a piacere за бажанням, темп заданий за бажанням виконавця
a tempo повернутися до попереднього темпу
rallentando rall. поступово сповільнити
ritardando rit., ritard. поступово сповільнити
ritenuto riten. різко сповільнити
rubato у вільному темпі, без стабільного пульсу
stringendo поступово пришвидшити
accelerando accel. поступово пришвидшити

2. Динаміка

Перелік динамічних маркувань. Позначення вказують на відносну зміну гучності і не відносяться до конкретних рівнів гучності. На відміну від інших італійських позначень, динамічні позначення зазвичай пишуться під нотним станом або по центру між двома нотоносцями що об'єднані аколадою.

Термін Символ Значення
pianississimo ppp вкрай тихо
pianissimo pp дуже тихо
piano p тихо
mezzo piano mp помірно тихо
mezzo forte mf помірно голосно
forte f голосно
fortissimo ff дуже голосно
fortississimo fff вкрай голосно

Перелік маркувань зміни динаміки

Перелік динамічних змін. 'Вилочки' (Crescendo Diminuendo) використовуються для позначення динамічних змін протягом декількох тактів, тоді як cresc. і ''dim.'' - для динамічних змін протягом більш тривалого проміжку часу. Словесні позначення можуть бути доповнені пунктиром для позначення тривалості динамічної зміни.

Термін Символ Значення
crescendo cresc. або Crescendo поступово підсилюючи
diminuendo dim. або Diminuendo поступово послаблюючи
fortepiano fp гучно, потім тихо
sforzando, forzando, szforzato sfz, sf або fz несподівано акцентовано (застосовано до ноти або акорду)
rinforzando rfz або rf підсилено (застосовано до ноти, акорду або фрази)

3. Позначки прийомів гри

Перелік загальновживаних термінів для позначення прийомів гри. Терміни вказують виконавцю на використання певного ігрового прийому з метою отримання бажаного звучання.

Термін Скорочення Значення
arpeggio arp. акордові ноти граються послідовно, а не одночасно
glissando gliss. безперервне ковзання від однієї ноти до іншої
legato ноти зіграні з плавним переходом від однієї ноти до іншої
mano destra m.d. права рука
mano sinistra m.s. ліва рука
con sordino з приглушенням звуку або (на фортепіано) без педалі сустейну
senza sordino без приглушення звуку або (на фортепіано) з натиснутою педаллю сустейну
pizzicato pizz. звуковилучення пальцем замість смичка
portamento port. плавне ковзання від однієї ноти до іншої
tutti у виконанні всього ансамблю
staccato stacc. укорочені та різко відокремлені ноти
staccatissimo staccatiss. укорочені та дуже різко відокремлені ноти
vibrato швидка незначна зміна висоти ноти

4. Настрій

Перелік загальних термінів передачі відчуття. Терміни допомагають виконавцю передати настрій твору через варіації темпу, динаміки та артикуляції.

Термін Значення
agitato схвильовано
animato пожвавлено, живо
cantabile у співочому стилі
con amore з любов’ю
con brio з душею
con fuoco з запальною манерою
con moto з рухом
dolce ніжно
doloroso з сумом
energico енергійно
espressivo експресивно
grazioso граціозно
leggiero легко, спритно
maestoso велично
marcato підкреслено, акцентовано
risoluto рішуче, сильно
scherzando грайливо
sostenuto витримано
tenuto з затримкою, витримано
tranquillo спокійно

5. Навігація

Перелік вказівок щодо повторів та переходів в нотному тексті. Вказівки використовуються як навігаційні маркери для надання вказівок виконавцю щодо переходів та повторення певного фрагменту твору.

Термін Символ Значення
Fine кінець твору
Coda Coda завершальна частина твору
Segno Segno початок або кінець повтору
Da Capo D.C. повторити з початку
Da Capo al Fine D.C. al Fine повторити з початку до слова Fine
Da Capo al Coda D.C. al Coda повторити з початку до знака Coda (може замінюватися на To Coda), після чого грати Coda
Da Capo al Segno D.C. al Segno повторити з початку до знаку Segno
Dal Segno D.S. повторити від знаку Segno
Dal Segno al Fine D.S. al Fine повторити від знаку Segno to the word Fine
Dal Segno al Coda D.S. al Coda повторити від знаку Segno до знаку Coda (може замінюватися на To Coda), після чого перейти безпосередньо на Coda

6. Загальні терміни

Перелік загальних термінів. Терміни зазвичай вживаються у поєднанні з іншими термінами allegro molto(дуже швидко) та con amore (з любов'ю).

Термін Значення
ad libitum за бажанням (часто у відношенні до темпу та стилю)
assai дуже
con при, разом, з
ma але
ma non tanto але не настільки
ma non troppo але не забагато
meno менше
molto дуже
non не, ні
più більше
poco мало
poco a poco мало помалу, потрішки
senza без
simile подібним чином
subito несподівано, зразу