• Exercício 1

  Jónio, lídio e mixolídio ascendentes.

 • Exercício 2

  Jónio, lídio e mixolídio descendentes.

 • Exercício 3

  Dórico, frígio e eólio ascendentes.

 • Exercício 4

  Dórico, frígio e eólio descendentes.

 • Exercício 5

  Todos os modos gregorianos ascendentes.

 • Exercício 6

  Todos os modos gregorianos descendentes.