Tekrar: Birleştirilmiş ve noktalı notalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İleri düzey onaltılık nota ritimleri 1

 

İleri düzey onaltılık nota ritimleri 2