İtalyanca kelimeler, müzik notasyonunda, sanatçılara bir müzik parçasının nasıl çalınacağı konusunda talimat vermek için yaygın olarak kullanılır. İlk kez 17. yüzyıl İtalyan bestecileri tarafından kullanılan terminoloji o zamandan beri tüm dünyaya yayılmıştır.

1. Tempo

Tempo işaretleri listesi. Dakika başına belirtilen vuruş sayısı (BPM) yalnızca genel bir kılavuzdur. Modern müzikte, BPM sayısını belirten bir metronom işareti (♩= 120) tempo işaretini tamamlayabilir veya değiştirebilir.

Terim Anlam BPM
adagietto oldukça yavaş, adagio'dan biraz daha hızlı 72-76
adagio yavaş 66-76
allegretto orta derecede hızlı, allegro'dan biraz daha yavaş 112-120
allegrissimo çok hızlı, allegro'dan daha hızlı 172-176
allegro hızlı 120-168
allegro moderato orta derecede hızlı, allegro'dan biraz daha yavaş 116-120
andante sakince, yavaşça 76-108
andante moderato orta derecede sakin, andante'den daha hızlı 92-112
andantino orta tempo, andante'den biraz daha hızlı 80-108
grave çok yavaş 25-45
larghetto oldukça yavaş ve geniş, largo'dan biraz daha hızlı 60-66
larghissimo son derece yavaş, largodan daha yavaş 25 ve altı
largo çok yavaş ve geniş 40-60
lento yavaş 45-60
moderato ılımlı, orta 108-120
prestissimo son derece hızlı, presto'dan daha hızlı 200 ve üstü
presto çok hızlı 168-200
vivace hızlı ve canlı 140-176
vivacissimo çok hızlı ve canlı, vivace’den daha hızlı 172-176

Tempo değişiklikler

Tempo değişikliklerinin listesi. Kademeli değişikliklere ilişkin kelimeler, değişikliğin süresini gösteren çizgilerle genişletilebilir, örneğin "rit.  _  _  _".

Terim Kısaltma Anlam
a piacere zevkle, tempo sanatçı tarafından karar verilebilir
a tempo önceki tempoya devam et
rallentando rall. gitgide yavaş
ritardando rit., ritard. gitgide yavaş
ritenuto riten. hemen yavaşla
rubato serbest bir şekilde tempoyu hızlandırıp, yavaşlatmak
stringendo gitgide daha hızlı, kelimenin tam anlamıyla "sıkılaşan"
accelerando accel. gitgide daha hızlı

2. Dinamikler

Dinamik işaretlerin listesi. İşaretler ses şiddetindeki göreceli değişimi gösterir ve belirli ses seviyelerine işaret etmez. Diğer İtalyan işaretlerinin aksine, dinamik işaretler genellikle portenin altına yazılır veya büyük portenin iki dizesi arasında ortalanır.

Terim Sembol Anlam
pianississimo ppp olabildiğince hafif, sessiz
pianissimo pp çok hafif, sessiz
piano p hafif sesle
mezzo piano mp orta derecede hafif
mezzo forte mf orta derecede güçlü
forte f güçlü, sesli
fortissimo ff forte'den daha güçlü
fortississimo fff olabildiğince güçlü ve sesli

Dinamik değişiklikler

Dinamik değişikliklerin listesi. İşaretler (Crescendo Diminuendo) sadece ölçü üzerinde dinamik değişiklikler için kullanılırken, cresc ve dim. uzun bir sürede yapılan değişiklikler için kullanılır. Değişiklik süresini belirtmek için sözcük yönleri tire işaretleri ile genişletilebilir.

Terim Sembol Anlam
crescendo cresc. veya Crescendo gitgide yükselen ses
diminuendo dim. veya Diminuendo gitgide azalan ses
fortepiano fp önce güçlü, sonra sessiz
sforzando, forzando, szforzato sfz, sf veya fz aniden aksanlı (nota veya akor üzerine uygulanır)
rinforzando rfz veya rf takviyeli (nota, akor veya küçük parçaya uygulanır)

3. Teknikler

Çalım teknikleri için yaygın terimlerin listesi. Terimler, müzisyene istenen sesi üretmek için belirli bir çalma tekniği kullanma talimatını verir.

Terim Kısaltma Anlam
arpeggio arp. akor notalarını aynı çalmaktansa, birbiri ardına çalmak
glissando gliss. bir notadan diğerine devamlı bir kaydırma
legato ara vermeksizin çalınan, birbirine bağlanan notalar
mano destra m.d. sağ el
mano sinistra m.s. sol el
con sordino susturmayla veya (piyanoda) uzatma pedalı olmadan
senza sordino susturma olmadan veya (piyanoda) uzatma pedalı basılıyken
pizzicato pizz. yayla çalmak yerine parmakla telleri çekmek
portamento port. bir notadan diğerine yumuşak bir kaydırma
tutti tüm orkestra tarafından çalınır
staccato stacc. kısaltılmış ve keskin şekilde ayrılmış notalar
staccatissimo staccatiss. kısaltılmış ve çok ayrılmış notalar
vibrato notanın perdesinde hızla tekrarlanan hafif bir değişiklik

4. Ruh halleri

Yaygın ruh hali terimlerinin listesi. Terimler, sanatçının tempo, dinamik ve artikülasyondaki farklılıklar yoluyla bir parçanın ruh halini yakalamasına yardımcı olur.

Terim Anlam
agitato heyecanlı
animato hareketli, canlı
cantabile şarkı söyler tarzda
con amore aşk ile
con brio ruh ile
con fuoco ateşli bir şekilde
con moto hareket ile
dolce tatlı
doloroso kederli
energico enerjik
espressivo dışarıvurumsal
grazioso zarif
leggiero hafif, çevik
maestoso görkemli
marcato işaretli, aksanlı
risoluto kararlı, güçlü
scherzando oynak
sostenuto devamlı
tenuto tutulmuş, devamlı
tranquillo sakin

5. Tekrarlar

Tekrarlar için talimatların listesi. Talimatlar, sanatçıya parçanın belirli bir bölümünü tekrar etmesini bildirmek için rehber işaretler olarak kullanılır.

Terim Sembol Anlam
Fine parçanın sonu
Coda Coda parçayı sonlandıran bölüm
Segno Segno bir tekrarın başı veya sonu
Da Capo D.C. baştan tekrarla
Da Capo al Fine D.C. al Fine baştan Fine kelimesine kadar tekrarla
Da Capo al Coda D.C. al Coda en başından Coda işaretine kadar tekrarlayın (bazen To Coda ile değiştirilir), ardından Coda bölümüne atlayın
Da Capo al Segno D.C. al Segno en başından Segno işaretine kadar tekrarlayın
Dal Segno D.S. Segnoişaretinden tekrarlayın
Dal Segno al Fine D.S. al Fine Segno işaretinden Fine kelimesine kadar tekrarlayın
Dal Segno al Coda D.S. al Coda Segno işaretinden Coda işaretine kadar tekrarlayın (bazen To Coda ile değiştirilir), ardından Coda bölümüne atlayın

6. Genel

Genel terimlerin listesi. Terimler yaygın olarak allegro molto (çok hızlı) ve con amore (aşk ile) gibi diğer terimlerle birlikte kullanılır.

Terim Anlam
ad libitum serbest tempo ile
assai çok, oldukça
con birlikte
ma ama
ma non tanto ama o kadar değil
ma non troppo ama çok fazla değil
meno daha az
molto çok
non değil
più fazla
poco az, biraz
poco a poco azar azar, yavaş yavaş
senza olmadan
simile benzer şekilde
subito aniden, çabuk