• Ćwiczenie 1

  Ligatury i rytmy punktowane w nowym tempie 1.

 • Ćwiczenie 2

  Ligatury i rytmy punktowane w nowym tempie 2.

 • Ćwiczenie 3

  Ligatury i rytmy punktowane w metrum 2/4.

 • Ćwiczenie 4

  Ligatury i rytmy punktowane w metrum 3/4. Bez pauz.

 • Ćwiczenie 5

  Ligatury i rytmy punktowane w metrum 3/4.

 • Ćwiczenie 6

  Ligatury i rytmy punktowane w metrum 4/4. Cztery takty.