Gra na gitarze online

Użyj klawiatury swojego komputera lub kliknij w struny gitary, aby zagrać. Cztery rzędy klawiszy na Twojej klawiaturze odpowiadają czterem najniższym strunom gitary. Przytrzymaj klawisz Shift (⇧) i użyj dwóch górnych rzędów na Twojej klawiaturze, aby zagrać na dwóch najwyższych strunach.

Kliknij w przycisk "Zakreśl", który znajduje się nad gitarą, aby pokazać nazwy wybranych dźwięków. Kliknij w "Gitara", aby wybierać pomiędzy różnymi brzmieniami gitary. Kliknij “Zaznacz”, aby zaznaczyć dźwięki na gryfie klikając w nie. Przytrzymaj klawisz Alt na swojej klawiaturze, aby zaznaczyć dźwięki z zamiast z . Zagraj zaznaczone dźwięki klikając “Zagraj” lub wciskając spację na swojej klawiaturze.

Możesz zapisać swoje zaznaczenia na gitarze poprzez skopiowanie adresu strony w oknie Twojej przeglądarki. W ten sposób możesz udostępnić swoje zaznaczenia innym. Na przykład, tutaj jest akord C-dur septymowy a tutaj gama E-dur.

Stroik do gitary online

Użyj tunera online, aby nastroić swoją gitarę za pomocą mikrofonu swojego urządzenia. Możesz też kliknąć przycisk "Tuner" powyżej, aby aktywować tuner ręczny. Kliknij w pierwszą strunę, jaką chcesz nastroić i zagraj tę samą strunę na swojej gitarze. Oba dźwięki powinny mieć tę samą wysokość.

Jeśli Twoja struna jest trochę niedostrojona, usłyszysz pulsujący odgłos pomiędzy dwoma dźwiękami. W miarę, jak będziesz dostrajał strunę, wysokości dźwięków będą się zbliżać i pulsacja zwolni. Kiedy struna będzie dobrze nastrojona, pulsacja zniknie i oba dźwięki będą brzmieć jak jeden.