Co to jest koło kwintowe?

Koło kwintowe to graficzna reprezentacja wszystkich tonacji durowych i molowych. Tonacje durowe znajdują się w zewnętrznym kręgu, a odpowiadające im tonacje molowe w kręgu wewnętrznym. Każda litera na kole kwintowym może również reprezentować akord lub nutę.

Znaki przykluczowe dla każdej tonacji znajdują się na zewnątrz okręgu. Tonacje durowe i pokrewne im tonacje molowe mają te same znaki przykluczowe. Na przykład tonacje F-dur i d-moll mają jeden bemol przy kluczu.

Koło kwintowe pomaga wizualnie zrozumieć relacje między tonacjami i akordami. Możesz użyć koła kwintowego, aby:

  • Zapamiętać znaki przykluczowe. Górna część koła pokazuje tonację C-dur bez krzyżyków i bemoli. Przy każdym kroku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do znaków przykluczowych dodawany jest krzyżyk (). Przy każdym kroku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do znaków przykluczowych dodawany jest bemol ().
  • Komponować muzykę. Pomysł na piosenkę może zacząć się od kilku akordów, które dobrze razem brzmią. Trzy akordy durowe i trzy molowe w każdej ćwiartce koła należą do tej samej tonacji i dlatego dobrze razem brzmią.
  • Transponować akordy. Akordy utworu mogą zostać umieszczone na kole kwintowym, a następnie przetransponowane poprzez przesunięcie schematu akordów na kole. Na przykład umieść akordy C, F i G na kole kwintowym. C jest w środku, F znajduje się o jeden krok przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a G o jeden krok zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W transpozycji do A-dur, akordy to A, D i E.

Idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara na kole kwintowym, każdą kolejną tonację poprzedza wstępująca kwinta czysta. Idąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, każdą kolejną tonację poprzedza zstępująca kwinta czysta. Jeśli zaczniesz w dowolnej tonacji i 12 razy przejdziesz w górę o kwintę czystą, to dojdziesz do tej samej tonacji.

Korzystanie z interaktywnego koła kwintowego

Możesz zmienić klucz klikając przycisk "Klucz". Kliknij "Ukryj znaki przykluczowe", aby ukryć wszystkie znaki przykluczowe. Kliknij " Zapisz jako PDF", aby zapisać koło kwintowe jako plik PDF do druku. Wersja koła kwintowego, którą wybierzesz, zostanie zapisana w pliku PDF.

Kliknij na dowolną tonację w kole kwintowym, aby zobaczyć akordy tej tonacji. Każdy akord jest oznaczony cyfrą rzymską oznaczającą stopień skali gamy. Duże litery oznaczają akord durowy, małe litery oznaczają akord molowy, a małe kółko po literach oznacza akord zmniejszony.

Tabela poniżej koła kwintowego pokazuje akordy z wybranej tonacji i nazwę każdego stopnia gamy. Kliknij na dowolny akord w tabeli, aby go zagrać. Nad tabelą akordów znajduje się nazwa tonacji, tonacji pokrewnej i tonacji równoległej.