Co to jest metronom?

Metronom to przyrząd, który wytwarza stały puls, aby pomóc muzykom grać w stałym tempie. Puls ten jest mierzony w BPM (uderzeniach na minutę). Oznaczenie 60 BPM równa się jednemu uderzeniu na sekundę, a 120 BPM dwóm.

Metronom jest powszechnie używany jako narzędzie do ćwiczenia, aby utrzymać stałe tempo, grając trudne fragmenty. Może być również wykorzystywany podczas koncertów i nagrań, aby pomóc w znalezieniu właściwego tempa dla wykonania.

Korzystanie z metronomu

Zacznij od wybrania tempa używając suwaka lub prawej i lewej strzałki na klawiaturze Twojego komputera. Możesz również wystukać tempo klikając w przycisk “Wystukaj tempo” lub stukając w klawisz “t” na Twojej klawiaturze.

Wybierz liczbę miar w takcie w pasku na dole. Większość utworów ma 4, 3 lub 2 miary w takcie, w zapisie nutowym są one podane przez metrum, np. 4/4, 3/4, 2/4 i 2/2. Zawsze możesz wybrać 1, jeśli nie znasz liczby miar w takcie.

Możesz używać metronomu, aby:

  • Znaleźć tempo, które zostało podane w utworze. Nastaw metronom na podane tempo, zapamiętaj je i wyłącz metronom przed ćwiczeniem.
  • Nauczyć się grać w tempie. Włącz funkcję wyciszania, która znajduje się na dole i nastaw metronom na stukanie 3 taktów i wyciszenie jednego taktu. Graj utwór, który dobrze znasz i utrzymaj tempo w wyciszonym takcie. Zwiększaj trudność poprzez nastawienie metronomu na 1/1 (stukanie/wyciszenie), 2/2 i 4/4.
  • Poprawiać swoją technikę grania. Zacznij w wolnym tempie i stopniowo zwiększaj je, kiedy umiesz zagrać utwór bez pomyłek.