Musicca jest darmowa zarówno dla osób indywidualnych, jak i szkół. Możesz za darmo założyć konto i usunąć je w dowolnym momencie. Korzystając z Musicca akceptujesz niniejsze warunki korzystania z serwisu. Warunki te zostały zaktualizowane po raz ostatni w dniu 1 listopada 2021 roku.

1. Wstęp

Niniejsze warunki korzystania z serwisu stanowią prawnie wiążącą umowę dotyczącą dostępu i korzystania z witryny internetowej www.musicca.com, zawartą pomiędzy użytkownikiem, w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu, oraz firmą Musicca.

Jesteśmy zarejestrowani w Danii, a nasze biuro znajduje się pod adresem Edvard Storms Vej 3, 2. tv; 2450 København SV; Dania. Nasz zarejestrowany numer VAT to DK-42356476. Można się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków korzystania z serwisu. W górnej części niniejszego dokumentu podajemy datę ostatniej zmiany. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, zamieścimy wyraźne powiadomienie na stronie internetowej lub powiadomimy Cię o tym bezpośrednio.

Niniejsze warunki zostały pierwotnie sporządzone w języku angielskim. W zakresie, w jakim jakakolwiek przetłumaczona wersja tych warunków jest sprzeczna z wersją angielską, obowiązuje wersja angielska.

2. Prawa własności intelektualnej

Niniejsza strona jest naszą własnością. Wszystkie kody źródłowe, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, teksty, zdjęcia i grafiki na stronie (łącznie objęte terminem "zawartość") są naszą własnością lub są nam udostępniane na podstawie licencji.

Wszystkie treści na stronie są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Dlatego żadna treść na stronie nie może być kopiowana, powielana, ponownie publikowana, przesyłana, publicznie wyświetlana, dystrybuowana, sprzedawana lub licencjonowana bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

3. Zakładanie konta

Zakładając konto gwarantujesz, że:

  • Wszystkie podane przez Ciebie informacje są prawdziwe i dokładne.
  • Będziesz dbać o dokładność swoich informacji i aktualizować je w razie potrzeby.
  • Posiadasz zgodę rodziców na korzystanie z witryny, jeśli jesteś niepełnoletni.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji, jeśli są one nieprawidłowe, nieodpowiednie lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego konta bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu oraz do odmówienia Ci założenia nowego konta.

Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie z poziomu ustawień konta. Po usunięciu konta nie będziesz miał już dłużej do niego dostępu, a my niezwłocznie usuniemy wszystkie powiązane z nim dane osobowe.

4. Wkład w tworzenie strony

Przekazując sugestie, pomysły lub inne feedback dotyczący strony zgadzasz się, że możemy wykorzystać takie uwagi do dowolnego celu bez podziękowania lub rekompensaty dla Ciebie. Zrzekasz się wszelkich praw do takiego wkładu.

Możesz zaoferować tłumaczenie Musicca na nowy język lub poprawić istniejące tłumaczenie. Jednocześnie potwierdzasz, że nie chcesz i nie będziesz otrzymywał/-a wynagrodzenia za swoje działania jako autor(ka) tłumaczeń.

Wysyłając tłumaczenia, udzielasz nam wieczystej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i inne wykorzystanie Twoich tłumaczeń w dowolny sposób, bez podziękowania lub wynagrodzenia.

5. Reklamy

Niniejsza strona może zawierać reklamy stron trzecich. Reklamy te są niezbędne dla Musicca do świadczenia usług dla swoich użytkowników. Nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za reklamy stron trzecich.

Niniejszym wyrażasz zgodę na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku jakichkolwiek transakcji z reklamodawcami lub w wyniku obecności reklam stron trzecich na stronie.

6. Zastrzeżenia

Niniejsza strona jest udostępniania na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". Zgadzasz się, że Twoje korzystanie z witryny i naszych usług będzie odbywać się na Twoje wyłączne ryzyko. Zrzekamy się wszelkich gwarancji w związku z witryną i jej użytkowaniem w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek:

  • Błędy, pomyłki lub nieścisłości w treściach na stronie.
  • Opóźnienia, przerwy w działaniu, przestoje lub niedostępność strony.
  • Nieuprawniony dostęp do naszych serwerów i informacji przechowywanych na nich.
  • Błędy, wirusy lub podobne, które mogą być przekazywane do lub przez stronę.
  • Obrażenia ciała lub szkody majątkowe wynikające z korzystania z witryny.
  • Straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości strony w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie udostępniania treści.

Możemy łączyć się z witrynami stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Musicca. Nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z jakiejkolwiek witryny internetowej stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które użytkownik przesyła, wysyła pocztą elektroniczną, transmituje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem witryny. Nie kontrolujemy treści użytkowników i nie gwarantujemy dokładności ani jakości takich treści.

Niniejszym wyrażasz zgodę na zwolnienie nas, naszych spółek zależnych i stowarzyszonych, właścicieli i pracowników, z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, zobowiązania lub żądania, w tym koszty obsługi prawnej, wysuwane przez osoby trzecie.

7. Inne

Niniejsze warunki korzystania z serwisu stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami. Nasz brak wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków korzystania z serwisu nie będzie działał jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa duńskiego. W związku z tym, Ty i my zgadzamy się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów duńskich, z wyjątkiem sytuacji, w której możemy ubiegać się o wydanie nakazu sądowego w dowolnej jurysdykcji w celu egzekwowania swoich praw wynikających z niniejszego regulaminu.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych warunków korzystania z usługi zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.