• Ćwiczenie 1

    Seksty i decymy, w górę.

  • Ćwiczenie 2

    Septymy i nony, w górę.

  • Ćwiczenie 3

    Decymy małe i wielkie, w górę.