• Ćwiczenie 1

  Rozpoznawanie czterodźwięków po zapisie .

 • Ćwiczenie 2

  Pisanie czterodźwięków.

 • Ćwiczenie 3

  Rozpoznawanie po zapisie czterodźwięków w przewrotach.

 • Ćwiczenie 4

  Rozpoznawanie po zapisie czterodźwięków w układzie rozległym.