• Ćwiczenie 1

  Rozpoznawanie tonacji durowych.

 • Ćwiczenie 2

  Rozpoznawanie molowych tonacji równoległych.

 • Ćwiczenie 3

  Rozpoznawanie tonacji durowych w kluczu basowym.

 • Ćwiczenie 4

  Rozpoznawanie tonacji durowych z kilkoma możliwościami odpowiedzi.