• Ćwiczenie 1

    Rozpoznawanie tonacji durowych z krzyżykami.

  • Ćwiczenie 2

    Rozpoznawanie tonacji durowych z bemolami.

  • Ćwiczenie 3

    Rozpoznawanie wszystkich tonacji durowych.

  • Ćwiczenie 4

    Rozpoznawanie wszystkich tonacji durowych w kluczu basowym.

  • Ćwiczenie 5

    Rozpoznawanie molowych tonacji równoległych.

  • Ćwiczenie 6

    Rozpoznawanie durowych tonacji równoległych.