Chơi guitar online

Sử dụng bàn phím máy tính như một công cụ để điều chỉnh dây guitar. Bốn dòng trên cùng của bàn phím tương ứng với bốn dây đàn thấp nhất của guitar. Ấn và giữ phím shift (⇧) và sử dụng hai dòng trên cùng của bàn phím để chơi hai dây cao.

Bấm vào nút "Highlight" phía trên guitar để hiển thị nốt. Ấn nút "Guitar" để chọn giữa các loại âm thanh guitar khác nhau. Ấn nút "Đánh dấu" để đánh dấu nốt khi bạn bấm chọn từng nốt. Ấn và giữ phím alt key trên bàn phím để đánh dấu nốt với thăng () thay vì giáng (). Chơi các nốt đã đánh dấu bằng cách bấm nút "Chơi" hoặc giữ phím space trên bàn phím.

Lưu bản đánh dấu trên guitar bằng cách sao chép địa chỉ web trên trình duyệt của bạn. Việc này cho phép bạn chia sẻ bản đánh dấu với những người khác. Ví dụ, đây là một hợp âm 7 của Đô trưởng và một âm giai Mi trưởng.

Cách chỉnh dây guitar online

Hãy sử dụng công cụ đo âm trực tuyến để chỉnh dây đàn ghi-ta của bạn với sự hỗ trợ từ micro trong thiết bị của bạn. Nếu không, hãy nhấp chuột vào nút "Công cụ đo âm" bên trên để kích hoạt công cụ đo âm thủ công. Ấn vào dây đàn bạn muốn chỉnh, sau đó, chơi thử dây tương ứng trên guitar của bạn để đảm bảo độ phù hợp về âm thanh.

Nếu dây đàn của bạn bị lệch tông, bạn sẽ nghe thấy tiếng đập giữa hai âm thanh. Khi bạn chỉnh dây, cường độ tăng lên và sự va đập giảm xuống. Khi hai nốt tương ứng hoàn hảo, sự va đập chấm dứt, và hai nốt sẽ hoà làm một.