Vad är kvintcirkeln?

Kvintcirkeln är ett visuellt verktyg som ger en enklare överblick över dur- och molltonarter. Durtonarterna befinner sig på utsidan av cirkeln och deras parallelltonarter på insidan. Varje bokstav på kvintcirkeln kan representera ett ackord eller en ton.

Förtecknen för alla tonarter befinner sig på utsidan av cirkeln. Parallella dur- och molltonarter delar samma förtecken. Exempelvis har tonarterna F-dur och D-moll båda endast ett b-förtecken.

Kvintcirkeln hjälper dig att förstå sambandet mellan tonarter och ackord på ett visuellt sätt. Du kan använda kvintcirkeln för att:

  • komma ihåg tonartsbeteckningar. Högst upp i cirkeln ser vi tonarten C-dur som inte har några kors- eller b-förtecken. För varje steg medsols läggs ett korsförtecken () till i den nya tonarten. För varje steg motsols läggs ett b-förtecken () till i den nya tonarten.
  • skriva musik. Ett par ackord som låter bra ihop kan räcka för en låtidé. De tre durackorden och de tre mollackorden som ligger inom samma fjärdedel av cirkeln tillhör samma tonart.
  • analysera ackord. Med utgångspunkt från valfri durtonart på kvintcirkeln är tonika (T) den valda startpunkten, subdominant (S) ett steg moturs, dominant (D) ett steg medurs och dominantens dominant (DD) två steg medurs. Tonikaparallell (Tp), subdominantparallell (Sp) och dominantparallell (Dp) är motsatta T, S och D.
  • transponera ackord. Ackorden i en låt kan placeras i kvintcirkeln och transponeras genom att flytta mönstret genom cirkeln. Om vi exempelvis väljer ackorden C, F och G och placerar C i mitten av “tårtbiten” har vi F och G, det vill säga huvudtreklangerna i tonarten C-dur, på vardera sida. Förflyttar vi denna tårtbit har vi A i mitten och befinner oss då i A-dur, med ackorden E och D på vardera sida.

För varje medsols steg genom kvintcirkeln höjs tonarterna med en kvint. Går vi motsols sänks tonarterna med en kvint. Vilken tonart du än börjar på kommer du tillbaka till den ursprungliga tonarten om du går runt cirkeln tolv gånger.

Så använder du den interaktiva kvintcirkeln

Du kan ändra klaven genom att klicka på knappen Klav. Klicka på Dölj tonarter om du vill dölja alla tonarter. Klicka på Spara som PDF om du vill spara kvintcirkeln som en utskrivbar PDF-fil. PDF-filen innehåller kvintcirkeln så som den såg ut när den sparades.

Klicka på valfri tonart i kvintcirkeln för att se tonartens tillhörande ackord. Varje ackord är markerat med en romersk siffra som motsvarar ackordets steg i skalan. Romerska siffror med stora bokstäver betyder att ackordet är i dur, och romerska siffror med små bokstäver betyder att ackordet är i moll. Dimackord kännetecknas av en liten cirkel efter den romerska siffran.

Nedanför kvintcirkeln finns en tabell med ackorden som ingår i den valda tonarten och namnet på varje skalsteg. Klicka på valfritt ackord i tabellen för att spela det. Ovanför ackordtabellen står tonartens namn, parallelltonart och varianttonart.