Musicca е безплатна както за физически лица, така и за училища. Можете да създадете профил безплатно и можете да изтриете профила си по всяко време. С използването на Musicca Вие приемате тези условия за ползване. Тези условия са актуализирани за последен път на 1 ноември 2021 г.

1. Въведение

Настоящите условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице, и Musicca, относно достъпа Ви до и използването на уебсайта www.musicca.com.

Ние сме регистрирани в Дания и нашият офис се намира на адрес Edvard Storms Vej 3, 2. tv; 2450 København SV; Дания. Регистрираният ни номер по ДДС е DK-42356476. Можете да се свържете с нас по пощата на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Запазваме си правото периодично да променяме настоящите условия за ползване на услугата. В горната част на този документ посочваме датата на последната редакция. Ако направим значителни промени, ще публикуваме известие на видно място на уебсайта или ще ви уведомим директно.

Тези условия са написани първоначално на английски език. В степента, в която преведената версия на тези условия противоречи на английската версия, английската версия има предимство.

2. Права на интелектуална собственост

Сайтът е наша собственост. Целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайта, аудио, видео, текст, снимки и графики на сайта (наричани общо "съдържание") са наша собственост или са ни лицензирани.

Цялото съдържание на сайта е защитено от международните закони за авторското право. Поради това никакво съдържание на сайта не може да бъде копирано, възпроизвеждано, препубликувано, качвано, публично показвано, разпространявано, продавано или лицензирано без нашето предварително писмено разрешение.

3. Създаване на профил

Със създаването на профил вие гарантирате, че:

  • Цялата информация, която предоставяте, е вярна и точна.
  • Ще поддържате точността на информацията и ще я актуализирате, ако е необходимо.
  • Имате родителско разрешение да използвате сайта, ако сте непълнолетен.

Запазваме си правото да променим информацията ви, ако тя е невярна, неподходяща или по друг начин е неприемлива. Запазваме си правото, без предизвестие или отговорност, да изтрием профила ви по някаква причина и да ви откажем да създадете нов профил.

Можете да изтриете профила си по всяко време от настройките на профила си. След изтриване вече няма да имате достъп до профила си и ние незабавно ще изтрием цялата свързана лична информация.

4. Принос

С изпращането на предложения, идеи или друга обратна връзка относно сайта, вие се съгласявате, че можем да използваме тези материали за всякакви цели, без да ви признаваме или компенсираме. Вие се отказвате от всички права върху такива приноси.

Можете да предложите да преведете Musicca на нов език или да предложите да подобрите съществуващите преводи. Вие потвърждавате, че не желаете и няма да получите компенсация за дейността си като сътрудник по превода.

С предоставянето на преводи ни предоставяте безсрочен и неотменим лиценз да възпроизвеждаме, показваме, променяме, създаваме производни произведения, разпространяваме и използваме по друг начин Вашите преводи по всякакъв начин без признание или компенсация.

5. Реклами

Сайтът може да съдържа реклами на трети страни. Тези реклами са необходими, за да може Musicca да Ви предостави услугата. Ние не одобряваме и не поемаме никаква отговорност за такива реклами на трети страни.

Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети от какъвто и да било вид, настъпили в резултат на каквито и да било взаимоотношения с рекламодатели или в резултат на наличието на реклами на трети страни в сайта.

6. Отказ от отговорност

Сайтът се предоставя във вида, в който е, и в който е на разположение. Вие се съгласявате, че използването на сайта и нашите услуги ще бъде на Ваш собствен риск. В най-пълната степен, позволена от закона, ние се отказваме от всички гаранции във връзка със сайта и неговото използване от Ваша страна.

Няма да поемем никаква отговорност или задължение за каквито и да било:

  • Грешки или неточности в съдържанието на сайта.
  • Забавяния, прекъсвания, спиране на работа или каквато и да е недостъпност на сайта.
  • Неоторизиран достъп до нашите сървъри и съхраняваната в тях информация.
  • Грешки, вируси и други подобни, които могат да бъдат предадени на или чрез сайта.
  • Лични наранявания или материални щети, произтичащи от използването на сайта от Ваша страна.
  • Загуби или щети от всякакъв вид, произтичащи от използването на сайта от Ваша страна.

Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на сайта по всяко време и по всякаква причина без предизвестие. Няма да носим отговорност пред вас или която и да е трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на съдържанието.

Възможно е да поставяме връзки към уебсайтове на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Musicca. Ние не носим отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от използването от Ваша страна на уебсайт на трета страна.

Ние не носим отговорност за съдържанието, което всеки потребител качва, изпраща по електронна поща, предава или по друг начин прави достъпно чрез сайта. Ние не контролираме потребителското съдържание и не гарантираме точността или качеството на това съдържание.

Вие се съгласявате да ни обезщетите и да предпазите нас, включително нашите дъщерни дружества, филиали, собственици и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорности или искания, включително адвокатски хонорари, направени от трети страни.

7. Различни

Настоящите условия за ползване представляват цялостното споразумение и договореност между Вас и нас. Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или разпоредба на тези условия за ползване не може да се счита за отказ от такова право или разпоредба.

Тези условия се уреждат от законите на Дания. Съответно Вие и ние се съгласяваме да се подчиним на изключителната юрисдикция на датските съдилища, с изключение на това, че можем да поискаме съдебна забрана във всяка юрисдикция, за да наложим правата си по тези условия.

Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите условия за ползване бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или част от нея не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.