Musicca är gratis att använda för både privatpersoner och skolor. Du kan skapa ett konto kostnadsfritt, och du kan radera ditt konto när som helst. Genom att använda Musicca godkänner du följande användarvillkor. Användarvillkoren uppdaterades senast 1:a November 2021.

1. Allmänt

Detta Användaravtal utgör en juridiskt bindande överenskommelse mellan dig, såsom fysisk eller juridisk person, och Musicca, avseende din tillgång till- och användning av webbplatsen www.musicca.com (nedan kallat “Webbplatsen”).

Vi är registrerade i Danmark och vårt kontor ligger på adressen Edvard Storms Vej 3, 2. tv; 2450 København SV; Denmark. Vårt registrerade VAT-nummer är DK-42356476. Du kontaktar oss via mail på e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användaravtal när som helst. Längst upp i detta dokument anges datum för senaste revidering. Om vi gör förändringar av stor betydelse kommer en notifikation publiceras tydligt på Webbplatsen, eller så meddelar vi dig direkt.

Detta Användaravtal skrevs i originalspråk på engelska. I händelse att någon av översättningarna av Användaravtalet strider mot den engelska versionen är det den engelska versionen som gäller.

2. Immateriella rättigheter

Webbplatsen är vår exklusiva egendom. All källkod, alla databaser, all funktionalitet, mjukvara, webdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på Webbplatsen (nedan definierat som “innehållet”) ägs av oss eller är licensierat till oss.

Allt innehåll på Webbplatsen är skyddat av internationella copyrightlagar. Därför får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

3. Skapande av konto

Gennom att skapa ett konto garanterar du att:

  • all information som du anger och skickar in är sann och tillförlitlig
  • du kommer upprätthålla tillförlitligheten i informationen och uppdatera den om så behövs
  • du har vårdnadshavares tillstånd att använda Webbplatsen, om du är minderårig.

Vi förbehåller oss rätten att ändra din information om den är felaktig, olämplig eller på annat sätt anstötlig. Vi förbehåller oss rätten att, utan förvarning eller förpliktning, radera ditt konto av vilken anledning som helst och förvägra dig möjligheten att skapa ett nytt konto.

Du kan radera ditt konto när som helst i kontoinställningarna. När kontot raderats kommer du inte längre ha tillgång till kontot och vi kommer ta bort all personlig information kopplat till kontot omedelbart.

4. Bidrag och medverkan

Genom att skicka förslag, idéer eller annan feedback kopplad till Webbplatsen godkänner du att vi kan använda ditt bidrag för våra syften utan erkännande eller kompensation till dig. Du avsäger dig alla rättigheter till sådana bidrag.

Du får erbjuda dig att översätta Musicca till nya språk eller att förbättra redan existerande översättningar. Du godkänner att du inte söker och inte kommer erhålla kompensation för ditt arbete som bidragande översättare.

Genom att skicka eller lämna in översättningar ger du oss oupphörligt och oåterkalleligt rätten att reproduera, visa, redigera, utveckla, distribuera och på andra sätt använda din översättning på vilket sätt vi önskar utan erkännandet av dig eller kompensation till dig.

5. Marknadsföring

Webbplatsen kan innehålla marknadsföring från tredje part. Marknadsföringen är nödvändig för Musicca för att erbjuda våra tjänster till dig. Vi avsäger oss allt ansvar för all sådan marknadsföring.

Du godkänner att vi inte kan hållas ansvariga för någon som helst förlust eller skada som inträffat till följd av ditt samröre med marknadsförande tredje part, eller till följd av närvaron av marknadsföring från tredje part på Webbplatsen.

6. Friskrivningsklausul

Webbplatsens tjänster erbjuds såsom de är vid tidpunkten för användning. Du godkänner att du använder vår webbplats och våra tjänster på egen risk. Så långt som lagen tillåter avskriver vi oss alla garantier för de tjänster som relaterar till Webbplatsen och din användning av densamma.

Vi avsäger oss allt ansvar för:

  • felaktigheter, misstag, eller avvikelser rörande Innehållet på Webbplatsen
  • förseningar, avbrott, driftstopp, eller övrig otillgänglighet på Webbplatsen
  • oauktoriserad tillgång till våra servrar och information som lagras där
  • datorfel, virus, eller motsvarande som kan överföras till- eller genom Webbplatsen
  • personlig skada eller egendomsskada orsakad genom din användning av Webbplatsen
  • förlust eller skada av alla slag orsakad genom din användning av Webbplatsen.

Vi förbehåller oss rättigheterna att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på Webbplatsen när som helst och av vilken orsak som helst. Vi kommer inte vara ansvariga gentemot dig eller tredje part för någon förändring, något uppskov eller något avbrott av innehållet på Webbplatsen.

Vi kan länka till en webbplats som ägs av tredje part och inte ägs eller kontrolleras av Musicca. Vi är inte ansvariga, varken direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad av din användning av tredje parts webbplats.

Vi är inte ansvariga för innehåll som någon användare laddar upp, e-postar, överför eller på annat sätt tillgängliggör via Webbplatsen. Vi kontrollerar inte användarinnehållet och garanterar inte tillförlitligheten eller kvaliteten av sådant innehåll.

Du godkänner att vi och våra samarbetspartners, dotter- och syskonbolag, ägare samt anställda ansvarsbefrias och hålls skadelösa för eller mot all förlust eller skada samt alla förpliktanden eller krav åsamkade av tredje part, inklusive advokatkostnader.

7. Övrigt

De här Användarvillkoren utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss. Vårt misslyckande att utöva eller hävda någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Detta användaravtal styrs av danskt regelverk. Följaktligen godkänner du och vi att godta Danmarks domstols behörighet, förutom att vi kan komma att begära föreläggande i all jurisdiktion för att efterleva dess rättigheter gällande detta avtal.

Om någon bestämmelse- eller del av en bestämmelse i detta användaravtal bedöms strida mot lagen, vara ogiltigt eller omöjligt att tillämpa, påverkas inte giltigheten eller tillämpligheten av övriga avsnitt eller delar av avsnitt i användaravtalet.