Musicca cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn và quyền riêng tư của bạn. Tạo một tài khoản là phần việc đơn giản và an toàn, chúng tôi chỉ thu thập một lượng dữ liệu thông tin tối thiểu. Chính sách về quyền riêng tư này đã được cập nhật lần gần đây nhất vào ngày 01 tháng 11 năm 2021.

1. Giới thiệu

Các điều khoản dịch vụ này cấu thành nên một thỏa ước có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn, cho dù với tư cách cá nhân hay tư cách đại diện cho một tổ chức, và Musicca, về việc bạn truy cập và sử dụng trang web: www.musicca.com.

Chúng tôi đăng ký hoạt động tại Đan Mạch và văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại Edvard Storms Vej 3, 2. tv; 2450 København SV; Denmark. Mã số thuế Giá trị Gia tăng đã đăng ký của chúng tôi là: DK-42356476. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó..

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này tùy theo thời điểm. Ở phần đầu của văn bản này, chúng tôi ghi nhận ngày điều chỉnh văn bản lần gần nhất. Nếu đưa ra những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ đăng tải một thông báo rõ ràng trên trang web của mình hoặc thông báo trực tiếp cho bạn.

Các điều khoản này được soạn thảo từ lúc đầu bằng tiếng Anh. Khi có sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và bất cứ phiên bản dịch nào khác, phiên bản tiếng Anh có giá trị quyết định.

2. Các quyền sở hữu tài sản trí tuệ

Trang web này là tài sản thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Mọi mã nguồn, cơ sở dữ liệu, phần mềm, thiết kế trang web, các nội dung audio, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên trang web này (được gọi chung là “nội dung”) đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi.

Mọi nội dung trên trang web này được các điều luật quốc tế về bản quyền bảo vệ. Vì vậy, không có nội dung nào trên trang web này được phép sao chép, mô phỏng, tái tạo, tái bản, đăng tải lại, công bố, phân phối, bán hay cấp phép sử dụng mà không có văn bản cho phép từ trước của chúng tôi.

3. Tạo tài khoản

Thông qua việc tạo một tài khoản, bạn đảm bảo rằng:

  • mọi thông tin bạn nhập vào đều xác thực
  • bạn sẽ duy trì tính xác thực của các thông tin ấy và cập nhật chúng khi cần thiết
  • nếu còn ở độ tuổi vị thành niên, bạn có sự cho phép của phụ huynh khi sử dụng trang web này.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các thông tin của bạn nếu như các thông tin ấy không chính xác, không phù hợp hoặc đáng phản bác. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ tài khoản của bạn và từ chối cho bạn tạo một tài khoản mới mà không cần phải gửi thông báo hay gánh chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Bạn có thể hủy bỏ tài khoản của mình ở bất cứ thời điểm nào từ chức năng cài đặt tài khoản của bạn. Sau khi hủy bỏ như thế, bạn sẽ không còn có thể truy cập vào tài khoản của mình nữa và chúng tôi sẽ xóa bỏ mọi thông tin cá nhân có liên quan ngay lập tức.

4. Các khoản đóng góp

Thông qua việc cung cấp các khoản đóng góp, ý kiến và thông tin phản hồi có liên quan đến trang web này, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng các khoản đóng góp ấy cho bất cứ mục đích nào mà không cần phải chứng nhận hay đền bù cho bạn, rằng bạn từ khước mọi quyền của mình đối với bất cứ khoản đóng góp nào như thế.

Bạn có thể đề xuất dịch Musicca sang một ngôn ngữ khác hay đề xuất cải thiện các bản dịch hiện có. Bạn xác nhận rằng bạn không muốn và sẽ không nhận bất cứ khoản đền bù nào cho các hoạt động của mình như là một người đóng góp công sức phiên dịch.

Thông qua việc nộp các bản dịch của mình, bạn dành cho chúng tôi một hình thức cấp phép vĩnh viễn và không thể hủy ngang để sao chép, thể hiện, bổ túc, tạo ra các sản phẩm phát sinh từ đó, phân phối và sử dụng dưới các hình thức khác đối với các bản dịch của bạn theo bất cứ phương thức nào mà không cần phải chứng nhận hay đền bù gì cả.

5. Quảng cáo

Trang web này có thể bao hàm những loại hình quảng cáo của các bên thứ ba. Những quảng cáo ấy là yếu tố cần thiết để Musicca có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi không xác nhận gì cũng như không đảm nhận bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ loại hình quảng cáo của các bên thứ ba như thế.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì đối với bất cứ thiệt hại hoặc tổn thất nào dưới bất cứ hình thức nào mà bạn phải gánh chịu sau khi tiến hành bất cứ giao dịch nào với các đối tượng quảng cáo hoặc đơn giản chỉ vì sự tồn tại của những loại hình quảng cáo của các bên thứ ba như thế trên trang web này.

6. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web này được cung cấp trên cơ sở bản chất và hình thức vốn có của nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu bất cứ rủi ro nào khi sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi. Trong phạm vi đầy đủ nhất mà luật pháp cho phép, chúng tôi từ chối mọi hình thức bảo đảm có liên quan đến trang web này và việc bạn sử dụng nó.

Chúng tôi sẽ không đảm nhận bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với bất cứ:

  • tình trạng sai sót hay không chính xác nào trong nội dung trên trang web này
  • tình trạng chậm trễ, ngưng trệ, thời gian ngừng hoạt động hay bất cứ tình trạng không sẵn sàng hoạt động nào của trang web này
  • tình trạng truy cập trái phép vào các máy chủ của chúng tôi và các thông tin được lưu giữ tại đó
  • lỗi phần mềm, vi-rút hay những vấn đề tương tự có thể lan truyền đến hay lan truyền thông qua trang web này
  • tình trạng tổn thương cá nhân hay thiệt hại tài sản nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này
  • tình trạng tổn thất hay thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung hay loại bỏ các nội dung tại trang web này ở bất cứ thời điểm nào hoặc vì bất cứ lý do gì mà không cần phải thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hay bất cứ bên thứ ba nào về bất cứ sự bổ túc, đình hoãn hay dừng đăng tải nội dung của trang web.

Chúng tôi có thể liên kết với những trang web của các bên thứ ba vốn không thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của Musicca. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ gì, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất cứ tổn thất hay thiệt hại gì phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web của bất cứ bên thứ ba nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ gì đối với bất cứ nội dung nào mà bất cứ người dùng nào tải lên, gửi qua email, truyền tải hay hiển thị thông qua trang web này dưới bất cứ hình thức nào khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của người dùng và không đảm bảo tính chính xác hay chất lượng của nội dung như thế.

Bạn đảm bảo bồi thường và giữ cho chúng tôi, bao gồm các công ty con, công ty liên kết, chủ sở hữu và đội ngũ nhân viên của chúng tôi, không chịu bất cứ phương hại gì đối với bất cứ tổn thất, thiệt hại, nghĩa vụ hoặc yêu sách nào, kể cả yêu sách về các khoản phí luật sư, xuất phát từ bất cứ bên thứ ba nào.

7. Các điều khoản hỗn hợp

Các điều khoản dịch vụ này cấu thành toàn bộ thỏa ước và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không vận dụng hay thực hiện bất cứ thẩm quyền hay quy định nào theo các điều khoản dịch vụ này không được xem như là một hình thức từ bỏ thẩm quyền hay quy định ấy.

Các điều khoản này chịu sự chi phối của luật pháp Đan Mạch. Theo đó, bạn và chúng tôi đồng ý chấp nhận thẩm quyền phán quyết độc quyền của các tòa án Đan Mạch, trừ phi chúng tôi tìm kiếm biện pháp xử lý khẩn cấp tạm thời từ bất cứ cơ quan có thẩm quyền phán quyết nào để cưỡng chế thi hành các quyền được cấp theo các điều khoản này.

Nếu bất cứ quy định hay một phần của quy định nào trong các điều khoản dịch vụ này được xem là bất hợp pháp, vô hiệu hay không có giá trị cưỡng chế thi hành, quy định hay phần quy định ấy không ảnh hưởng đến hiệu lực và giá trị cưỡng chế thi hành của bất cứ quy định còn lại nào.