Какво представлява тунерът?

Тунерът е устройство, което разпознава височината на даден тон, изсвирен на музикален инструмент и я сравнява с желаната височина. Тунерът показва дали тонът е твърде високо, твърде ниско или е точно интониран, и така помага на музикантите лесно да настройват инструментите си.

Най-често се използва тунер за струнни инструменти, като китари и цигулки. С течение на времето струните се разхлабват и инструментите трябва да се настройват, за да се поддържа оптимален звук. Повечето тунери са "хроматични тунери" и разпознават всички 12 отделни тонове.

Използване на онлайн тунера

За да настроите инструмента си, щракнете върху зеления бутон с микрофон. Ще бъдете помолени да разрешите достъп до микрофона на устройството си, за да може тунерът да чува какво свирите. Докато свирите един тон на инструмента си, регулирайте височината на звука, докато тунерът покаже, че нотата е точно интонирана.

Можете да използвате тунер за всички музикални инструменти. По-долу е представен списък на често срещани инструменти и тяхното настройване. Нотите са изписани от най-ниската до най-високата, с изключение на укулеле и банджо, които нямат струни, подредени по височина.

  • Китара: ми (E) ла (A) ре (D) сол (G) си (B) ми (E)
  • Бас китара: ми (E) ла (A) ре (D) сол (G)
  • Укулеле: сол (G) до (C) ми (E) ла (A)
  • Банджо: сол (G) ре (D) сол (G) си (B) ре (D)
  • Мандолина: сол (G) сол (G) ре (D) ре (D) ла (A) ла (A) ми (E) ми (E)
  • Цигулка: сол (G) ре (D) ла (A) ми (E)
  • Виола: до (C) сол (G) ре (D) ла (A)
  • Виолончело: до (C) сол (G) ре (D) ла (A)
  • Контрабас: ми (E) ла (A) ре (D) сол (G)

Забележете, че списъкът по-горе показва само най-често срещаните настройки за всеки инструмент. В редки случаи се използват и други настройки. Посочената настройка за китара се отнася за класическа китара, акустична китара със стоманени струни и електрическа китара.