Какво е метрономът?

Метрономът е устройство, което произвежда един устойчив пулс, за да помогне на музикантите да свирят ритмично. Пулсът се измерва в BPM (количеството удари в минута). Означението за темпо 60 BPM е равно на един удар в секунда, докато означението 120 BPM е равно на два удара в секунда.

Метрономът обикновено се използва като практически инструмент, който помага да се поддържа стабилно темпо, докато се изучават трудни пасажи. Използва се и в изпълнения на живо и звукозаписни студия, за да осигури точно темпо през цялото представление или сесия.

Използване на онлайн-метронома

Започнете, като изберете темпо с помощта на плъзгача или клавишите със стрелка наляво и надясно на клавиатурата. Можете да определите темпото също, като кликнете върху бутона „Задаване на темпо“ или като използвате клавиша „t“ на клавиатурата.

Изберете в долната част размера на такта. Най-често срещаните са 4, 3 или 2 удара на такт, в нотация на музика, обозначена с тактови означения като 4/4, 3/4, 2/4 и 2/2. Винаги можете да изберете 1, ако не знаете броя удари на мярка.

Можете да използвате метронома за:

  • Задаване на темпото, посочено в партитурата. Настройте метронома на посоченото темпо, установете темпото и спрете метронома, преди да започнете да свирите.
  • Научете се да свирите ритмично. Активирайте функцията за изключване на звука отдолу и настройте метронома да възпроизвежда 3 удара и да заглушава 1 удар. Пуснете парче, което знаете добре, и запазете темпото в заглушения удар. Увеличете трудността, като зададете числата съответно на 1/1 (възпроизведени / заглушени), 2/2 и 4/4.
  • Подобрете техниката си на свирене. Започнете с бавно тренировъчно темпо и постепенно увеличавайте темпото, когато можете да свирите произведението без грешки.