• Упражнение 1

  Секции за инструменти.

 • Упражнение 2

  Секции за инструменти, в действие.

 • Упражнение 3

  Дървени духови инструменти.

 • Упражнение 4

  Дървени духови инструменти, в действие.

 • Упражнение 5

  Медни духови инструменти.

 • Упражнение 6

  Духови инструменти, в действие.