• Упражнение 1

  Секции за инструменти.

 • Упражнение 2

  Секции за инструменти, ансамбъл.

 • Упражнение 3

  Дървени духови инструменти.

 • Упражнение 4

  Дървени духови инструменти, ансамбъл.

 • Упражнение 5

  Медни инструменти.

 • Упражнение 6

  Духови инструменти, ансамбъл.