• Упражнение 1

  Определете нотите над петолинието.

 • Упражнение 2

  Напишете ноти над петолинието.

 • Упражнение 3

  Определете нотите за ориентация.

 • Упражнение 4

  Определете нотите в долната част на петолинието.

 • Упражнение 5

  Определете нотите под петолинието.

 • Упражнение 6

  Напишете ноти със спомагателни линии.