• Упражнение 1

  Осмини ноти в ново темпо 1.

 • Упражнение 2

  Осмини ноти в ново темпо 2.

 • Упражнение 3

  Осмини ноти в 2/4 такт.

 • Упражнение 4

  Осмини ноти в 3/4 такт. Без паузи.

 • Упражнение 5

  Осмини ноти в 3/4 такт.

 • Упражнение 6

  Осмини ноти в 4/4 такт. Четириделен размер.