• Упражнение 1

  Точкувани половини ноти. Без паузи.

 • Упражнение 2

  Точкувани половини ноти.

 • Упражнение 3

  Точкувани четвъртини ноти. Без паузи.

 • Упражнение 4

  Точкувани четвъртини ноти.

 • Упражнение 5

  Половини и четвъртини с точки. Двуделен размер.