• Упражнение 1

  Четири шестнадесетини ноти 1. Без паузи.

 • Упражнение 2

  Четири шестнадесетини ноти 1.

 • Упражнение 3

  Четири шестнадесетини ноти 2. Без паузи.

 • Упражнение 4

  Четири шестнадесетини ноти 2.

 • Упражнение 5

  Четири шестнадесетини ноти. Двуделен размер.