• Упражнение 1

  Определете 10 основни тона за две минути.

 • Упражнение 2

  Напишете 10 основни тона за три минути.

 • Упражнение 3

  Определете 10 ноти за две минути.

 • Упражнение 4

  Напишете 10 ноти за три минути.

 • Упражнение 5

  Определете 10 ноти за една минута и половина.

 • Упражнение 6

  Напишете 10 ноти на две места за три минути.