• Упражнение 1

  Една осмина нота и две шестнадесетини ноти. Без паузи.

 • Упражнение 2

  Една осмина нота и две шестнадесетини ноти.

 • Упражнение 3

  Две шестнадесетини ноти и една осмина. Без паузи.

 • Упражнение 4

  Две шестнадесетини ноти и една осмина.

 • Упражнение 5

  Смесени фигури.