• Упражнение 1

  Определете нотите от ла (A) до ми (E).

 • Упражнение 2

  Напишете от ла (A) до ми (E).

 • Упражнение 3

  Определете всички основни ноти.

 • Упражнение 4

  Напишете всички основни тонове (ноти).

 • Упражнение 5

  Определете всички ноти.

 • Упражнение 6

  Напишете всички ноти.