• Упражнение 1

  Триола от осмини ноти. Без паузи.

 • Упражнение 2

  Триола от осмини ноти.

 • Упражнение 3

  Триола от осмини ноти и осмина нота. Без паузи.

 • Упражнение 4

  Триола от осмини ноти и осмина нота.

 • Упражнение 5

  Триола от осмини ноти и шестнадесетини ноти.