• Упражнение 1

  Триола от осмини ноти, вариант 1.

 • Упражнение 2

  Триола от осмини ноти, вариант 2.

 • Упражнение 3

  Триола от осмини ноти, вариант 3.

 • Упражнение 4

  Триола от осмини ноти, вариант 4.

 • Упражнение 5

  Триола от осмини ноти, вариант 5.

 • Упражнение 6

  Смесени фигури.