• Упражнение 1

  Триола от осмини ноти в ново темпо 1.

 • Упражнение 2

  Триола от осмини ноти в ново темпо 2.

 • Упражнение 3

  Триола от осмини ноти в 2/4 такт.

 • Упражнение 4

  Триола от осмини ноти в 3/4 такт. Без паузи.

 • Упражнение 5

  Триола от осмини ноти в 3/4 такт.

 • Упражнение 6

  Триола от осмини ноти в 4/4 такт. Четириделен размер.