• Упражнение 1

  Определете направлението на интервалите.

 • Упражнение 2

  Определете движението на интервалите.

 • Упражнение 3

  Сравнете двата интервала.

 • Упражнение 4

  Определете интервалите според броя на степените им.