• Упражнение 1

  Една осмина пауза и две шестнадесетини ноти.

 • Упражнение 2

  Две шестнадесетини ноти и една осмина пауза.

 • Упражнение 3

  Шестнадесетина пауза и три шестнадесетини ноти.

 • Упражнение 4

  Точкувана осмина пауза и шестнадесетина нота.

 • Упражнение 5

  Смесени фигури 1.

 • Упражнение 6

  Смесени фигури 2.