• Упражнение 1

  Смесени шестнадесетинни фигури. Без паузи.

 • Упражнение 2

  Смесени шестнадесетинни фигури.

 • Упражнение 3

  Смесени шестнадесетинни фигури. С лигатури и точки. Без паузи.

 • Упражнение 4

  Смесени шестнадесетинни фигури. С лигатури и точки.

 • Упражнение 5

  Смесени шестнадесетинни фигури. С точки. Двуделен размер.

 • Упражнение 6

  Смесени шестнадесетинни фигури. С лигатури и точки. Двуделен размер.