• Упражнение 1

  Определете малките и големи секунди.

 • Упражнение 2

  Определете малките и големи секунди със знаците за алтерация.

 • Упражнение 3

  Напишете малки и големи секунди със знаците за алтерация.

 • Упражнение 4

  Определете малките и големи терци.

 • Упражнение 5

  Определете малките и големи терци със знаците за алтерация.

 • Упражнение 6

  Напишете малки и големи терци със знаците за алтерация.