• Упражнение 1

  Определете кварти и квинти със знаците за алтерация.

 • Упражнение 2

  Определете чистите и умалени квинти.

 • Упражнение 3

  Определете чистите и умалени квинти със знаците за алтерация.

 • Упражнение 4

  Напишете чисти и умалени квинти със знаците за алтерация.

 • Упражнение 5

  Напишете кварти и квинти със знаците за алтерация.