• Упражнение 1

  Определете интервалите от прима до квинта.

 • Упражнение 2

  Определете интервалите от прима до квинта със знаците за алтерация.

 • Упражнение 3

  Напишете от прима до квинта, възходящи.

 • Упражнение 4

  Напишете от прима до квинта, низходящи.