• Упражнение 1

  Напишете октави със знаците за алтерация.

 • Упражнение 2

  Определете малките и големи септими.

 • Упражнение 3

  Определете малките и големи септими със знаците за алтерация.

 • Упражнение 4

  Напишете малки и големи септими със знаците за алтерация.

 • Упражнение 5

  Определете малките и големи сексти.

 • Упражнение 6

  Определете малките и големи сексти със знаците за алтерация.

 • Упражнение 7

  Напишете малки и големи сексти със знаците за алтерация.