• Упражнение 1

  Чисти и умалени квинти, възходящи.

 • Упражнение 2

  Чисти и умалени квинти, низходящи.

 • Упражнение 3

  Чисти и умалени квинти, хармонични.

 • Упражнение 4

  Кварти и квинти, възходящи.

 • Упражнение 5

  Кварти и квинти, низходящи.

 • Упражнение 6

  Кварти и квинти, хармонични.